Събиране на вземания от ново поколение

Елбоу прави възможни повишената събираемост и оптимизиране на разходите, базирайки се на високотехнологични решения, като изкуствен интелект и big data science, в комбинация с поведенческа интервенция (“nudge”).

Защо Елбоу?

Увеличение на финансови резултати

Максимални финансови резултати

Гаранция за максимални резултати чрез увеличаване процента на събраните суми от длъжниците.

Оптимизиране на разходите

Сигурно оптимизиране на разходите

Елиминиране на човешкия фактор и прехвърляне комуникацията с длъжника в изцяло дигитален формат.

Автоматизиране на процесите

Пълно автоматизиране

Цялостно софтуерно решение, което автоматизира процесите и отстранява субективния човешки фактор.

Лесно внедряване към настоящ софтуер

Внедряване без затруднения

Лесно внедряване към настоящия софтуер на всеки клиент посредством заложените технологии.

За решението

Елбоу е иновативно, интуитивно и високоефективно решение, създадено с цел да разреши ключовите проблеми, пред които са изправени финансовите и комунални компании при събирането на вземания.

Решението не само автоматизира всички обвързани действия от край до край, но и увеличава процента на събраните суми от длъжници. Това е възможно чрез умело комбиниране на високотехнологичен софтуерен продукт и nudge влияния, залягащи в основата на комуникацията с длъжника.

Научете повече
Високоефективно решение за събиране на вземания
Компанията Елбоу - новатори в поведенческите науки и високотехнологичните решения

За компанията

Елбоу е резултат от успешното сътрудничество между две организации - новатори в своите области - поведенчески науки и високотехнологични решения и иновации.

Научете повече

Контакти

Свържете с нас, за да обсъдим как Елбоу може да отговори на нуждите на вашия бизнес.

Заявете демо

Вижте решението в действие! По време на презентацията ще ви демонстрираме как Елбоу може да посрещне вашите бизнес нужди и да отговори на целите ви.